Arbeta som vikarie

Att arbeta som vikarie innebär att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter.

Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov.

Återställ
Vikarie inom förskola, skola och kök
Återställ
Vikarie inom vård, stöd och omsorg