Bild på ett får

Djur

Sköt om dina djur så att de inte ställer till besvär för andra

För att få ha vissa sorters djur krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden, se sidan om Djurhållning inom detaljplanelagt område.

Tidigare hade miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för att kontrollera att djur sköttes på ett bra sätt. Så är det inte längre. Nu är det länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Så om du till exempel misstänker att något djur far illa så kontakta länsstyrelsen. Här nedanför hittar du deras kontaktuppgifter.

Länsstyrelsens sida om djurskyddlänk till annan webbplats
Telefon till länsstyrelsen är 010-225 54 99.

En del uppgifter är kvar hos stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg

Vissa saker som har med djur att göra är kvar hos stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg. Vi kommer att fortsätta bedriva miljötillsyn hos djurhållare och titta på saker som avfallshantering, kemikalie-, urin- och gödselhantering.

Vi är tillsynsmyndighet vid tillfällen då djur kan störa människor, genom t ex skällande, luktstörningar, i allergifrågor och liknande. Även kravet på tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område är kvar hos oss. De avvägningar som det brukar handla om där gäller oftast just ljud och lukt, t ex galglada tuppar.

Om din häst dör och du vill begrava den så kommer vi fortfarande att bedöma om platsen som du tänkt dig är lämplig.