Eget vatten och avlopp

Bor du inte i någon de byar och samhällen som har kommunal vattenförsörjning? Du kanske har din vattenförsörjning ordnad tillsammans med dina grannar eller har du valt att ha en egen brunn? Här finns information om vad som gäller just dig.