Eget vatten

Bor du inte i någon de byar och samhällen som har kommunal vattenförsörjning? Du kanske har din vattenförsörjning ordnad tillsammans med dina grannar eller har du valt att ha en egen brunn? Här finns information om vad som gäller just dig.

En grundförutsättning för att maten skall bli bra är att vattnet har en god kvalitet. Vatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel och det stämmer ju. Vi dricker det, lagar mat i det, vi badar i det och till och med spolar bort vårt avlopp med det (inte särskilt vettigt).

Men nog om det.

Den här sidan och undersidorna är till för dig som har en egen dricksvattenbrunn. Som med allt annat så måste även en dricksvattenbrunn underhållas, så att vattnet inte gradvis blir sämre och sämre.

På sidan vattenprov ur egen brunn finns information om inte bara vattenprovtagning, utan även länkar till mer information om skötsel och underhåll av brunnar.