Energi, el och värme

Du kan göra mycket för att minska din elförbrukning och bidra till minskad klimatpåverkan. Luleå kommun erbjuder gratis energirådgivning och om du ska bygga nytt hus finns tips på hur du bygger energisnålt. 

Villor och radhus som säljs ska energideklareras och här hittar du information om hur man gör en energideklaration.

Du hittar också information om fjärrvärme och hur man anmäler värmepump, hur du kan producera egen el samt hur Luleå kommun arbetar med energieffektivisering mm.