Kemikalier & miljögifter

Kemikalier är en del av vår vardag. Kemikalier finns i lampor som ger oss ljus, kemikalier finns i de medel som vi använder för att hålla oss själva och våra kläder rena.

Genom att välja miljömärkta varor kan vi minimera påverkan på naturen.

Provrör med olika vätskor