Mellanlagra avfall

Vad som gäller för mellanlagring av avfall enligt miljöbalken kan vara snårigt att reda ut och därför har vi tagit fram ett informationsblad.

Informationen omfattar endast sådant avfall som inte är att betrakta som ett farligt avfall, enligt avfallsförordningen.

Läs faktabladet Mellanlagra avfall, t ex schaktmassoröppnas i nytt fönster

Traktor som lastar