Natur-, Park- och Skogsskötsel

Luleå kommun tar hand om våra grönområden runt om i bostadsområderna, våra parker och våra tätortsnära skogar.

Läs mer om:

Aktuella projekt inom natu, park och skogsskötsel

Naturvård för friluftsliv

Parkskötsel - grönytor, planteringar, mm

Skogsskötsel - naturvård, skogsbruksplan, mm

Bostadsnära natur

Julgranar

Servicedeklarationer

Läs våra servicedeklarationer- vad du kan förvänta dig av oss. Här kan du också lämna en synpunkt.

Kontakt och felanmälan

SBF Kundtjänst
0920-45 44 44
kundtjanst.sbf@lulea.se

Återställ
Allemansrätten