Ormberget - Hertsölandet

Kommunalt reservat som är beläget i direkt anslutning till Luleå tätort och omfattar stora delar av halvön Hertsölandet och ett område vidare västerut in till Ormberget.

Området Ormberget -Hertsölandet är lättillgängligt och räcker till många upptäcksfärder med vandringsvänliga stigar. Här finns också många vindskydd, stugor och rastplatser uppförda.

 

Ett reservat med många möjligheter

Resrvatatet domineras av skogs- och myrmarker av olika slag. Centralt i reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Skogen och myrarna bildar en fin mosaik med utrymme för många arter. I gammelskogen förekommer vedsvampar och lavar bland annat ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna finns arter som ängsnycklar, myggblomster, gräsull och finnmyrten.

För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar. Här kan man se större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar bland annat våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.


Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Se beslutöppnas i nytt fönster (pdf, 5.5 MB)
Se skötselplanöppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

 

Reservat med hållbart skogsbruk

I En stor del av reservatet är skogsbruk tillåtet. Skogen genererar intäkter vilket gör att vi kan arbeta med aktiva naturvårdsinsatser.

Vissa begränsningar finns. Bland annat skall hyggesstorleken begränsas och får inte överstiga 5 hektar inom reservatet. Befintliga naturvärden får inte skadas. Det är Stadsbyggnadsförvaltningens skogsenhet som ansvarar för förvaltningen av skogen.

 

Tre zoner för att hantera de olika målen inom reservatet.
Naturvård – Rekreation- Skogsbruk

  • Zon 1=132 hektar – Ormbergets friluftsområde -Rekreation
  • Zon 2=1820 hektar – Skogsbruk
  • Zon 3= 660 hektar – NO - Naturvård