Tomter och mark

Villor i Sunderbyn

Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion Exploatering ansvarar för kommunens operativa verksamhet för mark- och exploateringsfrågor.

Ansvaret innebär bland annat förhandlingar, upprätta och genomföra avtal avseende köp och försäljning av fastigheter samt exploateringar. Hantering av den kommunala tomtkön, upplåtelser av arrenden, tomträtter och övriga nyttjanderätter, så som avtalsservitut (markupplåtelser).

Under rubrikerna till höger finner du ytterligare information.

Du kan också läsa om lediga fritidstomter och andra frågor som rör mark och fastigheter. 

Information om fastigheter för industriändamål finns under Näringsliv.

Vid frågor kontakta SBF Kundtjänst: 0920-45 30 00