Luleå kommun logo

Information om coronaviruset

Här hittar du aktuell information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset. Det övergripande målet för kommunens arbete är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. // In the links below you will find information about the corona virus in other languages.
Information about the corona virus and covid-19 in english and several other languages.
Täältä löydät ajankohtaista tietoa kunnan työstä ja suosituksista koskien koronaviirusta ja covid-19.
Täälä löyät aktyelliä informasuunia siittä, mitä kunta tekkee ja rekomenteeraa koskien koronaviirystä ja covid-19

Det finns många frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. En prioriterad fråga är att på olika sätt begränsa smittspridning, inte minst hos våra äldre.

Här hittar du aktuell och samlad information om kommunens arbete och rekommendationer. För att bromsa spridningen av covid-19 är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

Så minskar du smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga. Vänta två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. 
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Undvik kollektivresor i rusningstrafik. Cykla eller gå om du kan.
  • Om du är 70 år eller äldre bör du begränsa dina sociala kontakter. Ta hjälp av anhöriga med att handla eller utföra andra ärenden. Läs mer här om du behöver stöd och hjälp.

Kommunens medarbetare får löpande information via intranätet samt även riktad information till särskilt berörda personalgrupper.

Samtliga möten i nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige genomförs. Ledamöter som är sjuka ska vara hemma. Ersättare kommer att kallas in för dem som inte kan vara med enligt ordinarie rutiner.

Lättläst information om corona viruset och smittspridning

Länkar till information från andra aktörer

Anmäla dig som frivillig resurs?

Luleå kommun har ett samarbete med Röda Korset. Är du frivillig som vill hjälpa äldre att handla? Gå in på Röda Korsets webbplats.länk till annan webbplats

Är du i riskgrupp som vill ha hjälp att handla? Ring 076- 775 85 57, kl. 09.00-12.00 måndag och torsdag.

Information till dig som företagare

Företagssupporten är en kanal där du som företagare kan ställa frågor gällande vilka möjligheter det finns att ta del av de insatser och stöd som finns tillgängliga, vägledning i hur du hittar information och även om hur du går till väga för att exempelvis söka anstånd med skatter och avgifter. Vi finns till för dig, tillsammans med näringslivets olika intresseorganisationer ska vi bidra med vår kompetens för att försöka besvara dina frågor.

Gå till Företagssupporten för covid-19.

Här kan du ställa en fråga

Saknar du någon information eller har en fråga angående materialet på Luleå kommuns sidor, använd formuläret nedan som går till vårt kundcenter.
Senast publicerad: 2020-08-28Senast uppdaterad: 2020-08-28