Luleå kommun logo

Cykelmingel

Goda samtal om cykling i Luleå

Varje år genomför vi ett cykelarrangemang som fungerar som en mötesplats mellan medborgare, tjänstepersoner och politiker. I år skedde det genom ett cykelmingel. Välkommen att diskutera om hur Luleå kan bli en bättre cykelstad!

Luleå kommun bjöd in till trivsamt Cykelmingel på Kulturens Hus igår 27 november. Loungen blev snabbt full och stämningen var god och sorlet bland deltagarna högt. Tjänstepersoner och politiker från Stadsbyggnadsförvaltningen och nämnden deltog och lyssnade in gästernas tankar om cykling i Luleå.

Evenemanget var främst fokuserat på mingel och det goda samtalet men äventyrscyklisten Olov Stenlund fick ta plats på scen för att sprida tips om lokala pärlor och stråk ute i skärgården och i stadsnära naturområden. Kommunen presenterade en nya karttjänst för att kunna lämna synpunkter på cykelvägnätet. Många tyckte det var ett bra verktyg att föra fram sina åsikter på. Kartan kommer att ligga öppen fram till den 12 december.

Cykelstället och Mickes Cykelverkstad visade upp cyklar och delade med sig av sina kunskaper.

Lämnade synpunkter

Under två veckor fanns det möjlighet att lämna synpunkter. Här länk till annan webbplatskan du se och vad andra har lämnat för synpunkter.


Senast publicerad: 2019-12-13Senast uppdaterad: 2019-12-12