Foto: Luleå kommun

Beslut, insyn och rättsäkerhet

Du som invånare har rätt att ta del av politiska beslut och information som hanteras i kommunens verksamheter.