Fem år i sammandragÅr:

2013

2014

2015

2016

2017

Utförda tjänster


Elever i förskoleklass i kommunal

skola belägen i kommunen, antal

766

770

792

763

-

Elever i förskoleklass och grundskola

i annan regi som är folkbokförda

i kommunen, andel (%)

-

-

10,3

-

-

Elever i kommunal grundskola

belägen i kommunen, antal

6 013

6 181

6 236

6 439


Fritidsgårdar/ungdomsgårdar,

antal/10 000 inv. 0-18 år

-

6,74

6,75

6,66


Gymnasieelever i fristående

gymnasieskolor, andel (%)

12,2

10,6

9,7

10,0


Gymnasieelever i kommunens

egna skolor, andel (%)

79,0

80,4

82,5

84,7


Invånare 65+ som var beviljade

hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)

7,0

7,2

7,5

8,3


Kommunalt bidrag till föreningar, kr/invånare

150

0

151

150


Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

96 107

103 598

106 878

111 762


Nöjd medborgar-index grundskola

59

61

61

55

59

Nöjd medborgar-index gymnasieskola

63

66

66

64

64

Nöjd medborgar-index äldreomsorg

51

50

49

43

49Kommunens ekonomi


Antal invånare

75 383

75 966

76 088

76 770

77470

Årets resultat, mkr

85

25

291

143

462

Nettoinvesteringar/invånare, kr

8 444

6 508

5 053

6 570

9 681

Tillgångar/invånare, kr

76 359

79 163

81 496

85 197

88 163

Skulder och avsättningar/invånare, kr

26 003

26 392

24 984

27 323

24 861

Varav avsatt till pensioner/invånare, kr

2 502

2 694

3 126

3 285

3 511

Årets resultat/invånare, kr

1 133

322

3 827

1 863

5 964

Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr

28 522

27 068

26 038

24 695

23 274

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

28 707

26 751

34 074

34 549

34 220

Soliditet, %

66

67

69

68

72

Kassalikviditet, %

29

23

33

28

30Kommunkoncernens ekonomi


Årets resultat, mkr

166

118

1115

569

186

Nettoinvesteringar/invånare, kr

14 009

13 355

4 437

14 928

14 535

Tillgångar/invånare, kr

139 142

149 576

161 121

168 915

164 666

Skulder och avsättningar/invånare, kr

69 919

75 633

72 644

73 922

68 498

Årets resultat/invånare, kr

2 204

1 554

15 170

7 409

2 399

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

2 682

2 860

2 590

2 435

2 401

Soliditet, %

50

49

55

58

58

Kassalikviditet, %

32

34

107

132

73