Resan från vision till översiktsplan 

Luleå kommun startade 2007 ett arbete med att ta fram en långsiktig vision för Luleås framtid. Det arbetet resulterade i Vision Luleå 2050öppnas i nytt fönster, ett visionsdokument som ger en bild av framtidens samhälle som vi vill ha det, ett attraktivt, växande och hållbart Luleå.

För att vi skulle kunna fortsätta arbeta framåt i enlighet med visionen blev nästa steg att i samverkan med andra aktörer i Luleå ta fram fyra Riktningar, dessa Riktningar visar vad som är avgörande att prioritera halvvägs till visionen.

Riktningarna gav ramen för ett antal program. Dessa program beskriver mer konkret vad kommunen ska satsa på fram till år 2020, en deletapp på vägen till Vision Luleå 2050.

Så här hänger det ihop Program E - Ledande nordlig region Vision Luleå 2050 Program A - Alla jämlika Program B - Rum för möten Program C - Kuststaden Luleå Program D - Plats för mer Program F - Resor och transporter

Bilden ovan illustrerar hur allt hänger ihop. Vision Luleå 2050 i mitten, de fyra Riktningarna i rosa omger visionen. Varje riktning innehåller fyra avsiktsförklaringar som styr innehållet i programmen de tillhör, se respektive programs färger.

Programmen blir tillsammans kommunens översiktsplan. Den ger en struktur för arbetet med hållbar samhällsutveckling och blir en del av Luleå kommuns styrmodell. På så sätt kan vi vara trygga i att vi tar rätt beslut och att vi gör rätt sak i rätt tid.