Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050

Programmen gör tydligt vad Luleå kommun vill och visar hur saker ska göras, samt vilka långsiktiga mål vi har för att genomföra Vision Luleå 2050. Programmen är Luleå kommuns översiktsplan. Programmen, som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013, visar vad kommunen ska arbeta för fram till år 2020, en etapp mot Vision Luleå 2050.

Återställ
Program A-F

Uppföljning av programmen

Är vi på rätt väg? Läs hur det går med arbetet för att nå Vision Luleå 2050 i programuppföljningenlänk till annan webbplats.

Sammanfattning och läsanvisning till alla program

Sammanfattning och läsanvisning till alla program

Sammanfattning och läsanvisning

Läs en sammanfattning och läsanvisning till alla programmenlänk till annan webbplats.

Sammanfattning och läsanvisning för utskrift. För att skriva ut i A4, klicka "Anpassa till sida"länk till annan webbplats

Viktiga insatser för Luleå kommun - strategiområden

Varje programs uppdrag har fördjupats, tolkats och grupperats i ett antal strategiområden. Dessa strategiområden visar vilka principer kommunen ska arbeta efter på lång sikt och vilka konkreta insatser som är viktiga till år 2020.

En struktur att arbeta efter

Visionen, riktningarna och programmen med sina strategiområden ger en struktur för Luleå kommuns arbete med utvecklingen av Luleå på lång sikt. Planeringsstrukturen gör det lättare att följa och utvärdera utvecklingen för att sedan kunna ändra och uppdatera mål och strategier vid behov. Programmen är styrande för arbetet för framtiden och ersätter en stor mängd befintliga styrande dokument.

Så togs programmen fram

Programmen har tagits fram i dialog med olika aktörer som har intressen i de frågor som programmen omfattar. Näringslivet, olika organisationer, medborgare, politiska grupper, kommunala förvaltningar och bolag har kontinuerligt deltagit i arbetet.