Alla program samlade på ett ställe

Här hittar du alla handlingar från beslutet i kommunfullmäktige 27 maj 2013 när programmen till Vision Luleå 2050 antogs och därmed utgör, tillsammans med Riktningarnalänk till annan webbplats, Luleå kommuns översiktsplanlänk till annan webbplats.

De samlade programmen till Vision Luleå 2050.

Sammanfattning och läsanvisning

Sammanfattning och läsanvisning av programmen


Sammanfattning och läsanvisning till alla programlänk till annan webbplats - uppslag

Sammanfattning och läsanvisning till alla program anpassad för utskriftlänk till annan webbplats - för utskrift i A4-format bocka för "Anpassa till sida".

Historik

Samtliga synpunkter som kommit in under granskningen - med kommentarerlänk till annan webbplats

Beslut från kommunfullmäktige - Antagande av program till Vision Luleå 2050länk till annan webbplats

Lista över styrande dokument som har utgått

 • Drogpolitiskt handlingsprogram
 • Fritidspolitiskt program
 • Inriktning för boendeplanering
 • Integrationsprogram
 • Internationellt program
 • Luleå kommuns landsbygdsprogram
 • Luleå skärgård - En levande skärgård
 • Mål för kulturpolitiken
 • Program för långsiktig energiförsörjning
 • Tillväxtprogram
 • Utvecklingsplan för tätortsnära fritidshusområden
 • Översiktsplan 1990, Fördjupade översiktsplaner för Luleå tätort (förutom Kronan), Sunderbyn och Måttsund

Uppföljning av programmen

Här kan du se uppföljningen av programmenlänk till annan webbplats.