Så togs visionen fram

Luleås medborgare och näringsliv har varit med i processen att ta fram Vision Luleå 2050 på en mängd olika sätt.

Under arbetets gång har Luleåbor och näringsliv varit delaktiga genom att bland annat besöka dialogturnén som arrangerades där massor av synpunkter samlades in från byautvecklingsgrupper, skolklasser, politiska partier, företag mm.

Många har besökt föreläsningar och öppna forum där frågor som t ex klimat, energi, leva gott, hållbarhet och Luleås själ diskuterades. Vid tre tillfällen arrangerades också visionsverkstäder där framtidsbilderna i visionen togs fram.

Information har också spridits via webb och utskick till alla Luleås hushåll.

I december 2008 var visionsarbetet klart och kommunfullmäktige antog den nya visionen för Luleå år 2050.

En bild över hur visionsprocessen sett ut