Möte

Foto: Carl Dwyer

Kommunala råd

Kommunfullmäktige i Luleå har beslutat att inrätta fyra kommunala råd med syfte att främja dialog och ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och den målgrupp respektive råd representerar.

De kommunala råden är invandrarrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Varje råd består av 3 ledamöter från kommunstyrelsen och ett antal företrädare för föreningar och intresseorganisationer som representerar målgruppen för rådet. Dessa råd ska bland annat tillföra kommunal verksamhet och planering intresseorganisationernas perspektiv samt ge representanterna i respektive råd möjlighet att påverka kommunens fortsatta utveckling.

I kommunen finns därutöver ett trygghets- och folkhälsoråd vilket fungerar som ett forum för samverkan mellan kommunen, polisen, regionen och andra aktörer i trygghets- och folkhälsofrågor.

Kommunala råd

Invandrarrådet

Ordförande: Daniel Smirat (S)

Landsbygdsrådet

Ordförande: Anja Johansson (S)

Pensionärsrådet

Ordförande: Lenita Ericson (S)

Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Maritha Meethz (S)

Trygghets- och folkhälsorådet

Sammankallande: Lenita Ericson (S)