Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Nihad Zara (M), förste vice ordförande Daniel Smirat (S) och andre vice ordförande Ina Sandberg (S).