Valberedning

Kommunfullmäktige kan välja att utse en kommunal valberedning, så skedde senast den 29 november 2010.

Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Valberedningen är utsedd för hela den kommande mandatperioden. Valberedningens viktigaste uppgift är att förbereda de val till styrelser, nämnder och bolagsstyrelser som ska göras av kommunfullmäktige.

Nihad Zara (M), ordförande
Daniel Smirat (S), vice ordförande

Ledamöter

Fredrik Hansson (S)
Anja Johansson (S)
Nils Harnesk (S)
Farida Jamshidi (S)
Daniel Smirat (S)
Anders Josefsson (M)
Nihad Zara (M)
Annika Sundström (V)
Carola Lidén (C)
William Torikka (Sjvp)
Samuel Ek (KD)

Ersättare

Jens Lundqvist (S)
Emma Engelmark (S)
Peder Lundqvist (S)
Maritha Meethz (S)
Fredrik Bruhn (S)
Sana Suljanovic (M)
Per Tjärdalen (M)
Hans Pettersson (V)
Angelica Bagger Toräng (C)
Margareta Dahlén (Sjvp)
Lars Grahn (L)