Medarbetarstipendium

Luleå kommun vill uppmuntra och premiera sina medarbetare som genom sitt engagemang och sin komptens tar ansvar och är stolta över sitt arbete. För att synliggöra en del av kvaliteten och det goda arbete som utförs i Luleå kommun finns detta medarbetarstipendium.

Vilka/vem i Luleå kommun ska få årets medarbetarstipendium på 15 000 kr?

Vad belönas?
Förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete kan avse såväl innovationer, förbättrade rutiner, utvecklat metodarbete, effektiviseringar som utvecklade samarbetsformer och teknikutveckling. Det kan också handla om ett positivt arbetsklimat, engagemang och idérikedom.

Vem kan få stipendiet?
Det är möjligt att lämna nomineringar på i första hand arbetsgrupper för att stimulera teamarbete, men även enskilda medarbetare inom Luleå kommun.

Vem kan nominera?
Alla, såväl medarbetare som medborgare, är välkomna att lämna in nomieringar på kandidater.

Stipendiet
Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktige i december och består av diplom, blommor samt 15 000 kr som stipendiater/stipendiat får disponera i verksamheten i utvecklingssyfte.​

Nominering

Sista dag för nominering var den 18 oktober 2018.

Årets medarbetarstipendium delats ut i slutet av november.

Upplysningar lämnas av Erik Öhman, personalkontoret, 0920-45 30 00