Chatt med kommunalråd om tillväxt, 24 augusti 2016

Den 24 augusti 2016 mellan kl. 14:00 och 15:00 hölls en chatt med Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström om tillväxt, kommande investeringsbehov, den aktuella försäljningen av samhällsfastigheter med mera.

Totalt kom det in 33 frågor. Alla frågor som kom in under tiden chatten pågick besvarades.

Moderator: Hej och välkomna till chatten med Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström. Dagens chatt handlar om Luleås tillväxt, kommande investeringsbehov, den aktuella försäljningen av samhällsfastigheter och annat som du vill ta upp.

Adam Isaksson: Hur gynnas Luleå av ett Region Norrland? Överväger verkligen fördelarna när man jämför med risken som tas av att tappa positionen som residensstad och hamna i utkanten av en storregion?
Niklas och Yvonne: ~~I alla lägen bedömer vi att samarbete gynnar Luleå. Vi är 27e största kommunen i Sverige och i Norrbotten bor 2,9% av Sveriges befolkning. Vi är dessutom optimistiska om att väsentliga funktioner i den nya regionen kommer finnas i Luleå.

Hans: Hej, Vad är alternativet till att inte sälja fastigheter för att få in pengar till kommunens investeringsbehov av nya skolor, vatten och avlopp osv. Är det att höja skatten? Eller har kommunen redan dessa pengar i sin kassa?
Niklas och Yvonne: ~~Det finns olika vägar vi kan välja. Dels att minska på investeringarna. Det kan göras kortsiktigt, men på lång sikt är det förödande för en kommun. Dels kan vi höja skatten. Dock slår det direkt mot alla löntagare oavsett inkomst så det vill vi undvika. Dels kan vi öka belåningen. Det tar då utrymme från vår övriga verksamhet i kommunen då vi ska betala räntor och amortera på dessa lån.

Inflyttad sörlänning: Först och främst ett stort tack till er båda för ett mycket bra jobb gällande byggandet i Luleå och Luleås utveckling. Nu till frågan: Vad är orsaken till att årtalen gällande genomförande och tidplan i etapp 1 borta från hemsidan vad beträffar Resecentrum och kvarteret Loet? Tidigare stod det att projektering påbörjas 2019.
Niklas och Yvonne: ~~När det gäller resecentrum och den framtida järnvägsstationen, busstationen med mera finns en grov tidplan på ca fem års sikt, men allt beror på att vi går iland med att köpa nuvarande järnvägsstationen och marken av ägaren Jernhusen. Sen följer vanligt projekterings- och planarbete på det. Vi är även beroende av att Trafikverket är med på banan. Så vi vill komma igång, men sitter i ett läge där vi ska komma överens med fler parter.

Inger: Hur vet ni hur effektiv den egna fastighetsförvaltningen är så att ni kan jämföra vad som är bäst för skattebetalarna?
Niklas och Yvonne: ~~Kommunfullmäktige har sagt att vi ska äga minst 75% av de fastigheter vi har verksamhet i själva. Nu har vi goda förutsättningar att kunna jämföra med Rikshem och Hemsö hur de sköter fastighetsekonomin. Vi kommer nu kunna lära av dessa företag och jämföra oss för att bli effektivare i fastighetsförvaltningen. På så sätt kan vi få mer resurser till skola och omsorg.

IM: Den enda tillväxt jag sett i Luleå är en ökning av antalet bostäder !
Niklas och Yvonne: Att det byggs bostäder är ett viktigt tecken på att Luleå har tillväxt. Då vet vi att fler vill bo och leva här. Men det är inte bara bostäder som ger tillväxt. Många nya etableringar av olika slag inom näringslivet ger fler jobb. Vattenfall och Telia är exempel på stora företag som välh´jer att bygga nya konor och utöka sin verksamhet. I jämförelse med landets övria 290 kommuner så vann vi priset som Årets Tillväxtkommun 2015. Där mäter man många olika parametrar och Luleå kom ut som nr 1.

Jan-Ivar Johansson: En gång i tiden pratades det en del om utveckling av området kring sjukhuset i Sunderbyn. Det hela resulterade i att Sunderbyn varken blev ett centrum eller en by utan bara en sovstad där servicen är minimal. Det finns stadsplanelagda områden i Sunderbyn och många vill bygga privat vilket skulle ge underlag för service, skola och kultur. Hur länge kommer det att dröja innan området kan expandera och ge befolkningsunderlag för mera service än idrott, sjukvård och folkbildning ?
Niklas och Yvonne: ~~Sunderbyn är ett mycket uppskattat bostadsområde som på sikt ska växa. Tillsvidare är det komplettering av befintlig bebyggelse som kan göras då det kommer krävas omfattande investeringar i vatten- och avloppsnät. Vi vet att det är ca 500 miljoner kronor och den investeringen ryms inte de närmsta åren. Dock kommer sjukhuset att byggas ut och det är en viktig signal att Sunderbyn växer.

TH: Varför är tillväxen så prioriterad när det är brist på resurser till de som redan bor i kommunen? Om Luleå har haft en historiskt stark tillväxt, ca 5 000 invånare de senaste 20 åren, och det har gett växtvärk, är det då klokt att ha som mål att växa med ytterligare 10 000 invånare med tanke på den bostadsbrist och inte minst lärarbrist som råder redan nu och enligt målbilden för framtidens skola kommer att bli ännu större?
Niklas och Yvonne: ~~Tillväxten är nödvändig för att vi ska kunna ha samma höga nivå på service i välfärden. Står Luleå stilla eller krymper går det raskt utför med en snabbt försämrad ekonomi. Det problemet lider många små kommuner. En ny Luleåbo ger ca 50 000kr/år i tillskott till kommunen.

Jan-Ivar Johansson: Luleå äger en fantastisk resurs för besöksnäringen En besöksnäring som av Tillväxtverket beskrivs så här :"Turismens totala omsättning ökade med 7 procent och de utländska besökarnas konsumtion i Sverige ökade med närmare 18 procent under 2015. Under 2015 gjordes 60,4 miljoner övernattningar i Sverige, vilket var en ökning med 7,1 procent jämfört med året innan.". Jag syftar på vårt världsarv Kyrkbyn i Gammelstad, gränsande till friluftsmuseet Hägnan, gränsande till Gammelstadsviken enligt ornitologerna Sveriges näst bästa fågelsjö och enligt FN bevarandevärt våtmarksområde, gränsande till Teknikens Hus, ett av Sveriges mest erkända,och dessutom gränsande till Europas enda Facebook anläggning. Gränsande även till LTU med 15000 studenter från hela landet som studerar, och med internationella kontakter. Vad kan Luleå göra för att vidareutveckla och dra nytta av denna resurs? Hur kan vi på bästa sätt ta hand om våra gäster till Världsarvet den omfattande så kallade världsarvsturismen? Hur kan kommunen stödja och utveckla samarbetet mellan Världsarvet och Hägnan både som besöksmål och som arrangör för Luleåborna. Jämför Jamtli och Skansen. Gammelstadsviken är också en förlängning av och omland till världsarvet där inseglingsled och hamn legat en gång i tiden. En omfattande renovering och utbyggnad av viken har genomförts och öppnar för ytterligare aktiviteter länkade till kulturhistoria, natur, ornitologi och friluftsliv. Exempelvis utnyttjas inte viken till vintersport utan ligger i träda så gott som nio månader om året. Skidspår på vintern mellan Notviken och ända till Rutvik skulle öppna för exempelvis ett långlopp som Vasaloppet och mycket fina möjligheter för Luleåbornas friluftsliv. Att gestalta den gamla hamnen i viken och komplettera den kogg som satts upp för att visa vägen in i sevärdheten vore också en idé även om det kanske inte går att göra i Vasa museets klass eller Hansa koggen i Malmö. Forntiden på den norra sidan om viken kompletteras med framtiden på den södra, Teknikens hus, Facebook hallarna och LTU visar vägen mot framtiden och lockar säkert teknik intresserade och data intresserade. Att Sveriges första radio sändning gick till Luleå och att stora delar av mobiltelefontekniken utvecklades av en Norrbottning är ganska okänt i övriga Sverige och ute i världen. Kort sagt , möjligheterna är oändliga, vad tänker kommunen göra för att stödja denna utveckling ?
Niklas och Yvonne: ~~Dina tankar är oerhört positiva om hur vi ska utveckla Världsarvet. En del av det du skriver hoppas vi kunna fånga upp under jubileumsåret som nu pågår som bäst. Men helt riktigt som du skriver är vi inte klara. Det finns mycket att göra. Vi tar med oss dina tankar och förslag.

Bo Wennström: Vattenfalls lokaler borde hyras och bostadsanpassas i stället för kommunkontorsanpassas som påstods häromveckan i lokala media. Håller ni med?
Niklas och Yvonne: ~~Vattenfalls kontor som ägs av Hemfosa är viktigt för att säkerställa att det finns arbetsplatser inne i centrala Luleå. Affärer, restauranger med mera mår bra av att det finns människor under dagtid i Luleå.

Erik: Vilka frågor har ni tänkt svara på idag? Ni har ju en vana att inte vilja svara på frågor som är obekväma, t ex framtidens skola.
Niklas och Yvonne: Under hösten och vintern pågick en omfattande diskussion med ca 3000 perswoner inblandade som hade åsikter om skolan. Det följdes sedan av politiska beslut inom kommunen där det också var en omfattande diskussion där olika perspektiv prövades. Efter det ställde sig en majoritet i kommunfullmäktige bakom beslutet och därmed är den frågan avgjord i demokratsik anda.

IM: Lägg ut alla kommentarer och sluta censurera !
Moderator: Hej IM, vi censurerar inte utan det tar en stund innan vi hinner svara på alla frågor som kommer in.

Arne Nykänen: Enligt uppgifter till media igår ingår bara en skola i affären med Hemsö, och den bygger Luleå kommun. På er Facebook-sida skriver ni ”Samtidigt får vi en ny aktör med Hemsö som drar ett lass med att bygga skolor, äldreboenden som kommunen behöver.” Är intentionen med affären att Hemsö skall stå för flera av kommunens framtida skolbyggen?
Niklas och Yvonne: I den avsiktförklaring som Luleå kommun skrivit med Hemsö som sen ska beslutas ingår att Hemsö köper skolan på Kronan. I övrigt pekar vi enbart ut att ett nytt äldreboende ska byggas. Vad som händere i framtiden vet vi inget om idag.

IM: Badhus på Hertsön... Räcker inte de badhus som finns? Behövs det ett badhus "i vartenda gathörn" ? De som bor i byarna har ofta någon mil till närmaste badhus.
Niklas och Yvonne: Vi har idag fyra badhus. Dock är det på Hertsön i så dåligt skick att det måste rivas. Det nya ska vara i ungefär samma storlek. I övrigt planeras inga förändringar av badhusen.

Förbannad förälder: Så kom den upp till ytan, den dolda agendan till framtidens skola. Vad händer med den gigantiska ökningen av BUFS kostnader? Känner ni verkligen förtroendet för medborgarna? När ni går emot den stora massan som tycker det är vansinnigt att Ni tänker lägga ner skolorna, och barnens bästa inte ens finns i tankarna. Och att vi skattebetalare kommer få en mycket större smäll för era "affärer". Känner ni ngn som helst oro inför kommande valet?
Niklas och Yvonne: Vi har svarat på en annan fråga om Framtidens skola nyss och där finns svaret på hur den demokratiska processen fram till beslut såg ut. Bakgrunden till Framtidnes skola är oron för framtida rekryteringar av lärare. Lärarbristen är ett allvarligt fenomen över hela Sverige och tyvärr är Luleå inget undantag. Varje dag kan vi läsa i tidningen om olika kommuners utmaning att rekrytera de lärare som är för få. För att möte lärarbristen var vi tvungna att agera i tid. Nu har vi tagit de besluten och då är det en grund för en skola som håller kvalitet för alla barn i Luleå. Någon dold agenda finns inte. Tvärtom har vi varit väldigt öppna där kommunfullmäktige tagit ett beslut att kommunen ska äga 75-100% av de fastigheter vi har verksamhet i.

Luleåbo: Hur går det med Trafikverkets utredning/Luleå kommuns arbete inför byggandet av Resecentrum? Hur ser tidsplanen ut? Går det enligt planerna?
Niklas och Yvonne: ~~När det gäller resecentrum och den framtida järnvägsstationen, busstationen med mera finns en grov tidplan på ca fem års sikt, men allt beror på att vi går iland med att köpa nuvarande järnvägsstationen och marken av ägaren Jernhusen. Sen följer vanligt projekterings- och planarbete på det. Vi är även beroende av att Trafikverket är med på banan. Så vi vill komma igång, men sitter i ett läge där vi ska komma överens med fler parter.

2016: Moderna och expansiva Luleå med facebookhallar mm bör väl ha en modern (elektronisk) välkomstskylt längs E4:an? Umeå, Skellefteå och Piteå har det sedan lång tid tillbaka. När man kommer till Luleå så möts man av en medioker plåtskylt. Första intrycket blir att Luleå inte ligger i framkant när det handlar om utveckling. Likaså när släkt och vänner kommer till Luleå med tåg, då möts de av en tågstation som mest påminner om en station någonstans i inlandet.
Niklas och Yvonne: ~~Vi håller med dig, det vore bra med digitala infartsskyltar till Luleå. Det är på gång att ses över och då kan förhoppningsvis de nuvarande skyltarna bytas ut. Men det är förstås en stor kostnad, som måste vägas in mot övriga behov. Tågstationen svarar Trafikverket för.

Arne Nykänen: Ni svarade inte på min fråga: Är intentionen med Hemsö-affären att Hemsö skall stå för flera av kommunens framtida skolbyggen? Jag tolkar det jag läser på er Facebook-sida så. Kommer detta att villkoras i kontrakt, eller är det en förhoppning från kommunens sida?
Niklas och Yvonne: Först när det i så fall blir beslut att det ska byggas en ny skola kommer kommunen ta ställning till om den ska ägas av kommunen eller av annan aktör. I dagsläget vet vare sig Luleå kommun eller Hemsö hur det blir med den saken.

Olov: Hej! Hur går planerna för östrastranden och mera specifikt nya tågstationen? Kommer bygget igång? Tack för ett bra jobb för Luleå kommun!
Niklas och Yvonne: ~~När det gäller resecentrum och den framtida järnvägsstationen, busstationen med mera finns en grov tidplan på ca fem års sikt, men allt beror på att vi går iland med att köpa nuvarande järnvägsstationen och marken av ägaren Jernhusen. Sen följer vanligt projekterings- och planarbete på det. Vi är även beroende av att Trafikverket är med på banan. Så vi vill komma igång, men sitter i ett läge där vi ska komma överens med fler parter.

IM: Det är ju hemskt att Socialförvaltningen uppmanar folk att sälja sin bostad på ca 40 m2 när de ber eller frågar om försörjningsstöd !
Niklas och Yvonne: Lagen säger att man får försörjningsstlöd om behov uppstår. Äger man en bostad kräver inte Luleå kommun att man ska sälja sin bostad direkt. Man får tid på sig att ordna annat boende.

Lärare: Vill bara informera om att ert skitsnack om att det är svårt att rekrytera lärare numera stämmer, lärarna flyr kommunen, går till andra kommuner alt friskolorna. Det är dags att skippa det skitsnacket, ingen tror på detta.
Niklas och Yvonne: ~~Om tio år kan Sverige sakna 65 000 lärare. Detta kan man läsa på Lärarförbundets hemsida. Luleå är inget undantag från situation i Sverige. Lönerna sätts centralt och det vore förödande om vi skulle frångå den ordningen.

Cityboende: Hej, vid försäljning av bostäder (Lulebo främst) ställer ni motkrav på att köparen ska bygga i Luleå. Lulebo har ju inte mycket till mark att bygga på. Hur ska fler kunna bygga i Luleå när det inte verkar finnas resurser inom kommunen att hantera mark- och projekteringsfrågor?
Niklas och Yvonne: Mark är inte ett pronlem i Luleå. På Kronan planeras för ca 7000 boende och där kan bland annat Lulebo bygga. Sen förtätar såväl Lulebo som andra aktörer i befintliga bostadsomrdåden. Vi ser gärna att det också byggs tätare i centrala Luleå. På sikt kommer även nya områden att öppnas som i Bensbyn, Munkebergsstradn och Hertsöheden.

Förbannad förälder: "Efter det ställde sig en majoritet i kommunfullmäktige bakom beslutet och därmed är den frågan avgjord i demokratsik anda" Det finns INGET förtroende för de sittande politiker idag, den finns INGEN demokrati i detta ni håller på med.
Niklas och Yvonne: I Sverige går vi till val vart fjärde år. Så har också gjorts i Luleå och där fick Socialdemokraterna väljarnas förtroende att leda Luleå fram till nästa val. Utöver det har andra partier valt att ställa sig bakom den politik som nu gäller för skolan. Det finns därmed en bred majoritet bakom beslutet.

Student: Varför ska jag som ämneslärarstudent välja att flytta tillbaka till min hemstad Luleå efter examen? Lönerna i Luleå är inte direkt lockande efter att ha talat med lärarkollegor.
Niklas och Yvonne: Löneran sätts centralt och Luleå kommun har utöver det gjort en flerårig satsning på just lärarnas löner. Så vi hoppas du väljer att flytta hem till oss i Luleå. Välkommen hem!

IM: Vad hemskt att ni gjort motsvarande företagsrepresentation som överstiger beloppsgränserna per person enligt FAR:s och Skatteverkets regelverk !
Niklas och Yvonne: Vi förstår inte din fråga. Vi följer de regler som gäller och de lagar som stiftats.

Medborgare : När majoriteten har sin egen agenda som inte är redovisad innan valet kvarstår enbart alternativet att tvinga fram folkomröstningar för att kunna påverka den uppkomna situationen. Hur ser ni på de kommande folkomröstningarna?
Niklas och Yvonne: Till kommunen har de tinkommit en namninsamling med ca 8000 namn. Frågan om folkomröstning kommer senare i höst att hanteras av kommunfullmäktige.

Ingvar: Om lärarlönerna sätts centralt och det skulle visa sig att dessa inte är konkurrenskraftiga jämfört med grannkommunerna - är det inte dags att se över det centrala avtalet i stället för att skrämma iväg lärarna med förändringar i organisationen?
Niklas och Yvonne: Lärarbristen löses inte ensamt av Luleå. Det gäller att facken och arbetsgivaren nationellt är överens om hur löner och villkor ska sättas. Utan den ordningen skapar vi kaos på arbetsmarknaden. Se på problematiken med stafettläkarna som sjukvården brottas med. Kraftigt ökade kostander och inte en lösning på sakfrågan.

Intresserad: När kommer kommunerna Boden och Luleå koppla ihop sina fjärrvärmesystem som det nu är så släpper LUKAB ut ett energiöverskott som motsvarar Bodens energibehov, Alla som åker till Uddebo kan notera att vattnet intill kraftvärmeverket aldrig fryser även vid extrem kyla..
Niklas och Yvonne: Vi har ett ökat samarbete med Boden i flera frågor. Personella resurser kommer avsättas för att förverkliga olika områden i samarbetet. Fjärrvärmesystemet är en av de frågorna.

Birgitta: Visst är det så att när man betalar lokalhyra till sin egen förvaltning så stannar pengarna hos Luleå Kommun, till skillnad från när man hyr från en privat ägare - då försvinner hela summan ut från kommunen?
Niklas och Yvonne: Av de pengar som kommunen betalar internt i hyror går det mesta ut till andra källor som löner, el, fjärrvärme, material med mera. Så något slutet kretslopp handlar det inte om. När vi hyr av någon annan aktör slipper kommunen kapitalkostnad och underhåll som annars belastar kommunens ekonomi.

Centrum/Skutviken: Blir lycklig när det börjar byggas på höjden i Luleå Centrum. Det är både vackert och effektivt. Det behövs på den trånga halvön. Hoppas verkligen att det fortsätter så och att Luleå Kommun gör allt som är möjligt för att underlätta detta. Hur ser ni på detta? Det behövs om Centrum ska utvecklas så som sig bör för framtida konkurrens från andra citykärnor. Ser även fram emot Munkebergstrand och Skutvikens utveckling. När är VA-projektet färdigt i Skutviken så att även det området kan utvecklas? Det är ju det första man ser när man kommer till Luleå.
Niklas och Yvonne: Vad roligt att du ser så positivt på Luleås utveckling! Vi håller med! Förtätningen av centrum ska fortsätta och det kommer bli högre hus, enligt ett beslut vi tog tidigare i år. När det gäller tidplanen för att bygga ut VA till Skutviken är det igång redan som du kanske noterat. Exakt tidplan när det är klart kan vi inte svara på nu, men det borde finnas svar på kommunens webb.

Moderator: Nu tar vi inte emot fler frågor för denna gången! Tack för intresset!

Thage: Blir det lättare eller svårare att rekrytera lärare när kommunen aviserar att den väl fungerande organisationen som finns ska avvecklas och ersättas med en ny skolstruktur?
Niklas och Yvonne: Tanken med Framtidens skola är att underlätta rekrytering av lärare och klara av skolans kvalitet för alla barn. Det är tre skolor i närheten av andra skolor som läggs ned. De övriga skolorna påverkas marginellt eller inte alls.

Carina: Hur kommer det sig att lärarlönerna kan vara högre i Boden eller Piteå trots att deras löner också sätts centralt och nationellt?
Niklas och Yvonne: Det finns olika förklaraingar till skillnader i löner mellan kommuner som kan bero på äldern på lärare, tid i tjänst etc.

Göran: Vilka skolor funderar ni på att sälja framtiden?
Niklas och Yvonne: Finns inga planer idag.

Moderator: Nu kommer svaret på sista frågan för idag!

Bodensaren: När blir Boden och Luleå en kommun? Det vore väl den vettigaste vägen för att spränga 100 000 inv och på allvar gemensamt kämpa mot tillväxt och en attraktiv region?
Niklas och Yvonne: Det som sker nu är ett fördjupat samarbete. Någon sammanslagning av kommuner är inte aktuellt. Dock är vi glada över allt posítvit som sker i våra båda kommuner. Utöver det samarbetar Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix i Luleåregionen. Då är vi ca 175 000 personer och därmed en kraft att rökna med för att främja jobb och tillväxt.

Moderator: Stort intresse för chatten med Luleå kommunalråd, tack för alla frågor. Inom kort kommer ni hitta alla frågor och svar på kommunens webbplats. Samtliga frågor som har kommit in under chatttiden har besvarats.