Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun satsar för att bättre möta elever med språksvårigheter

Åtta hundra anställda inom grundskolan i Luleå får under en halvdag kompetenshöjning, i syfte att ge fördjupad kunskap och ökad förståelse för att möta elever i språklig sårbarhet.

Tid:
17 och 18 augusti, kl 8.30 – 12.00 och kl 13.00 – 16.30
(två halvdagsseminarier per dag)
Plats:

Landstingshuset, Sessionsalen

Astrid Frylmark, logoped med mångårig erfarenhet inom tal och språk föreläser. Halvdagsseminarierna riktar sig personal från grundskolan, f-9 (förskoleklass till och med årskurs 9. Deltar gör även pedagoger som arbetar med elever med annat modersmål.

Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat en satsning för pedagoger som arbetar i Luleå kommuns grundskolor. Satsningen innebär kompetensutveckling i flera steg.

– Rektorerna i grund- och särskolan var först ut. Under vårterminen deltog de i en föreläsning och dialog om språklig sårbarhet i ett ledarperspektiv, berättar Kerstin Wiklund, chef för Centrala Elevhälsan i Luleå kommun. Under höstterminen kommer 35 pedagoger att delta i en utbildning på Luleå tekniska universitet ”Specialpedagogik med fokus på språklig sårbarhet. Syftet är att ge fördjupad kunskap för att skolan bättre ska kunna tillgodose elevernas behov.

– Ett specialpedagogiskt lärcenter är under uppbyggnad vid Centrala Elevhälsan. Där kommer det att finnas möjlighet till handledning av specialpedagoger inom tal, språk och kommunikation. Dessutom kommer det att finnas språkutvecklande material för utlåning till kommunens för-, sär- och grundskolor.

Kontaktpersoner
Chef för Centrala Elevhälsan, Kerstin Wiklund, 070-595 5349
Specialpedagog tal och språk, Lena Johansson, 072-560 4799
Specialpedagog tal och språk, Helena Sandström, 070-322 1882