Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolan förstahandsvalet, därför avvecklas dagbarnvårdsverksamheten

I Luleå liksom i övriga landet minskar efterfrågan på plats hos dagbarnvårdare med verksamhet i hemmet. Kommunen har i dag sex dagbarnvårdare anställda. Flera av enheterna är inte fyllda och saknar helt eller har endast få barn på kö. Barn- och utbildningsnämnden beställde därför förra året en översyn av verksamheten.

Vid sammanträde torsdag den 30 mars tog nämnden beslutet att avveckla fem dagbarnvårdare från och med hösten 2017 samt behålla en dagbarnvårdare för barn med särskilda medicinska behov, sjukdom eller sjukdomsbehandling.

– Översynen visar att förskolan har kommit att bli förstahandsvalet för de allra flesta vårdnadshavare. Intresset för placering hos dagbarnvårdare är lågt och minskar från år till år. Däremot är det bra att vi kan behålla en dagbarnvårdare för de barn som av medicinska skäl behöver vara i en liten grupp, säger förskolans verksamhetschef Annica Backman.

För närvarande har 17 barn i förskoleåldern plats hos kommunens dagbarnvårdare.

– Vi har 3 300 barn placerade i förskolan idag i Luleå, 14 familjer med 17 barn har placering hos dagbarnvårdare. Vi ser i Luleå samma trend som i hela Sverige, att det är svårt att rekrytera personer till detta yrke, säger förskolechef Sonja Lundmark som har genomfört översynen.

De fem dagbarnvårdare som berörs av beslutet kommer att från hösten erbjudas arbete som barnskötare inom förskolan i Luleå.

Kontakt
Sonja Lundmark, förskolechef för dagbarnvårdare
0920-45 3487