Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Örnässkolans lärare medverkar i SVT:s
Lärlabbet den 26 april

Anna Sandstén, Maria Törnkvist och Hans Nygård, lärare vid Örnässkolans högstadium medverkar i SVT:s Lärlabbet, som är en programserie från från UR, för och med lärare, ett kollegialt lärande i tv-format. Där berättar de om hur de arbetar med den så kallade Test-effekten i undervisningen.

Lärare på Örnässkolan arbetar med Test-effekten sedan 2011, ett arbetssätt som innebär att eleverna gör samma prov flera gånger, inte för att bli bedömda utan för att förbättra inlärningen. Detta görs antingen enskilt eller i grupp och samma prov används sedan som slutexamination.

– Det var en oerhört spännande och lärorik upplevelse att i en TV-studio få berätta hur vi på Örnässkolan jobbar med prov och inlärning, säger Maria Törnkvist, en av lärarna som medverkade i programmet.

Tanken med programmet Lärlabbet är att det ska vara ett lösningsorienterat program utifrån konstruktiv journalistik, som tar upp goda exempel och konstruktiva samtal om skolans utmaningar. Syftet är att bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser samt förmedla att det ständigt finns möjligheter till
yrkesutveckling. Vårens programserie tar upp temat hjärnan och inlärning.

Lärlabbet sänds den 26 april 2017 klockan 22.30 i SVT 1.

Kontaktperson:
Anna Sandstén, lärare på Örnässkolan, 0920-45 48 50