Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun begär en granskning av misstänkt korruptionsärende

Under år 2014 uppmärksammades Luleå kommun att eventuella oegentligheter uppdagats hos en av kommunens leverantörer och att medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen kunde vara involverade.

Luleå kommun valde då att göra en polisanmälan som under år 2016 lades ner i brist på bevis. Nu tar Luleå kommun frågan vidare och i dag begär stadsbyggnadschefen Roger Danell in en oberoende granskare (KPMG) som uppdras att genomföra en internutredning av ärendet.

– Vi vill göra en egen utredning för att fastställa vad som inträffat, samt säkerställa att vi följt vårt regelverk avseende samverkan med leverantörer och att Luleå kommun inte lidit ekonomisk skada i ärendet, säger Roger Danell.

Kontakt

Roger Danell, stadsbyggnadschef, 070-265 43 01