Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan: Vi undersöker hinder från hamn till hamn

Luleå kommun vill underlätta för alla att vara med och forma Luleå, ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former. I det ingår att ha ett attraktivt centrum för personer med funktionsnedsättning. Välkommen den 8 juni, då kommunala tillgänglighetsrådet arrangerar sin årliga inspirationsdag.

I år är temat ”Från hamn till hamn” och vi kommer att promenera en slinga som går från Södra till Norra hamn.

Luleå är en av landets bästa kommuner inom fysisk tillgänglighet, enligt den senaste kommunuppföljningen från Myndigheten för delaktighet. Kommunen har arbetat under ett antal år med att förbättra den fysiska tillgängligheten i staden, vilket har gjort att en större del av befolkningen rör sig fritt genom centrum, till exempel den som använder rullstol eller har synskada. Arbetet pågår fortfarande.

– Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om att se alla människors lika värde. När vi gör Luleå centrum mera tillgängligt ökar vi delaktigheten i samhället, istället för att stänga ute grupper av människor, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå.

Under promenaden den 8 juni undersöker vi vilka hinder som finns mellan Södra och Norra hamn och vad som kan göras för att ta bort dem.

Den som vill och vågar kommer att få bli tillfälligt funktionsnedsatt!

Program 8 juni

10.00 Samling vid Södra hamnplan,
Lenita Ericson, ordförande i KTR hälsar välkommen

10.10 Utdelning av ögonbindlar och rullstolar, därefter startar promenaden.

12.00 Lunch på Bistro Norrland

13.00 Tillgänglighet i Luleå
Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande

13.15 Panelsamtal och reflektioner från dagen
Mikael Sundvall (Stadsbyggnadsförvaltningen)
Tomas Tillberg (SRF)
Jenny Hellman (Visit Luleå AB)
Stefan Ström (Polisen)
Moderator Lenita Ericson

14.30 Fika och avslut

Välkommen att delta!

Kontaktperson

Sara Palmman, samhällsstrateg demokrati, Luleå kommun, 0920-45 41 33, sara.palmman@lulea.se