Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun polisanmäler falsk e-post och förfalskad handling

Luleå kommun har lämnat in en polisanmälan som gäller någon som utger sig för att vara kommunalrådet Niklas Nordström. Personen har i det aktuella fallet skickat falsk e-post i hans namn.

Från kommunens sida betonar man att hotmail, gmail och liknande e-postadresser inte är officiella e-postadresser från Luleå kommun.

Dessutom har någon upprättat ett falskt avtal gällande en fastighet på Kronan, med förfalskade namnteckningar i kommunens fall. Även detta polisanmäls.

- Det här är givetvis mycket obehagligt och kan ställa till med stora bekymmer. Inte bara för mig utan även för andra som tror att de har en dialog med kommunalrådet i Luleå eller att vi har avtal som i själva verket är påhitt och förfalskningar, säger Niklas Nordström.

- Som politiker måste vi kunna kritiseras på sakliga grunder. Men när personer anser att jag bör skjutas, när man skapar en facebooksida där man ljuger ihop "En Nordström om dagen" eller när man på falska grunder utger sig för att vara mig eller förfalskar handlingar, då är gränsen passerad, säger Niklas Nordström.

Beslutet att göra en polisanmälan har fattats av kommundirektör Mikael Lekfalk.

Ytterligare kommentarer lämnas av Niklas Nordström, 070 - 497 36 62 eller Mikael Lekfalk, 070 - 650 54 10