Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun utreder incident på vård- och omsorgsboende

Luleå kommun har inlett en händelseanalys gällande incidenten när en kvinna föll från en balkong på ett vård- och omsorgsboende.

– Det viktigaste just nu är att vi får så mycket information som möjligt om vad som hände. Anhöriga behöver få veta hur det gick till och vi i verksamheten behöver analysera händelsen noggrant, säger Lena Kruse, verksamhetschef vid socialförvaltningen.

– Vid analysen tittar vi på hur händelsen har kunnat ske. Det handlar bland annat om boendemiljön, hälsotillståndet och om vi hade kunnat förutse att det här hade kunnat ske.

Kontakt:
Lena Kruse, verksamhetschef socialförvaltningen
Tfn: 0920-45 58 87