Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu inviger vi Tallkronanskolan – en mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar

Dag och tid: Tisdag 5 september, klockan 12.00
Plats:             Tallkronanskolan,  Regementsvägen 1

Media hälsas välkomna till invigningen av nya Tallkronanskolan - en skola i tiden, som utgår från hållbar utveckling och hållbart lärande för alla.

Medverkande
Elever och skolans personal samt politiker och tjänstepersoner från Luleå
kommun.

Öppet Hus mellan klockan 17 - 19

På eftermiddagen den 5 september, mellan klockan 17 – 19 anordnas ”Öppet Hus”
(drop-in) för boende i närområdet för att visa den nya skolans fina lokaler,
den moderna arkitekturen och de öppna och ljusa klassrummen. Medverkar gör
skolans personal, tjänstepersoner och politiker från Luleå kommun.

Kontaktperson
Patricia Norberg, rektor Tallkronanskolan, 0920-457131