Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Snömannens förskolebarn producerar egna filmer med stöd från Svenska Filminstitutet

Barnen på Snömannens förskola har, tillsammans med engagerade pedagoger, stöd från Svenska Filminstitutet och Filmpool Nord, gått från att konsumera film till att producera egna filmer.

Ylva Hedkvist Hansen, förskollärare och IT/ mediepedagog på Snömannens förskola tog initiativet till att söka finansiering från Svenska Filminstitutet

– Barnen och vi som arbetar på förskolan behöver utveckla våra kunskaper när det gäller IKT, säger Ylva. Det här projektet syftar till att uppfylla mål i förskolans läroplan, men också att ge personalen verktyg och kompetens att använda vid dokumentationer dels egna men även tillsammans med barnen. Vi vill använda IKT på ett kreativt sätt, det gäller i allra högsta grad även barnen. Nyckeln till att IKT-verktygen införlivas i förskolans verksamhet är att personalen är trygga med hur digitala verktyg kan användas i pedagogiken, men även med den nya tekniken.

Medfinansiering från Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet delar varje år ut stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Snömannens förskola ansökte om finansiering för sitt projekt och fick 45 000 kronor förutsatt att förskolan själv bidrog med lika stor summa.

– I samråd med förskolans chef, Anneli Fagerstedt, skrev jag ihop en ansökan som vi skickade in till Svenska Filminstitutet, berättar Ylva. Vi ville göra våra förskolebarn till ”filmproducenter” – att skapa egna filmer, inte bara konsumera filmer via exempelvis youtube. Vi ser det också som ett första steg till källkritik.

Enligt Statens medieråd är rörlig bild den vanligaste medieaktiviteten för barn upp till 11 år. 58 procent av 2–4-åringarna ser på TV mer än en timme per dag och över hälften (56 %) av de yngsta barnen, upp till två år, har tillgång till surfplatta i hemmet.

Filmpool Nord som samarbetspartner

Projektet på Snömannens förskola har haft stöd från Filmpool Nord, som lånat ut nödvändig utrustning, dator och kameror, som behövs för att göra egna filmer.

– Samarbetet med Filmpool Nord har varit fantastiskt värdefullt, förutom att vi haft tillgång till utrustningen har vi också fått handledning av Mitra Sohrabian som arbetar professionellt med animerad film, fortsätter Ylva. Hon har introducerat alla våra 4-åringar och oss pedagoger i hur det praktiskt går till att göra film. Mycket inspirerande och spännande!

Alla 4-åringar och personalen på Snömannen har i ett par omgångar arbetat tillsammans med Mitra Sohrabian. De 5-6-åringar som har haft lust att delta har också fått möjlighet till det. Barnen har gjort fantasifulla figurer i modellera, som de skapat berättelser kring. Tillsammans med Mitra och pedagogerna har resultatet blivit spännande animerade filmer. Projektet kommer att avslutas med att filmerna visas på biograf dit barn och föräldrar bjuds in.

– Uppstarten av projektet för barnen var ett biobesök, berättar Ylva. Vi åkte med två bussar in till biografen Royal och tittade på filmen Krakel Spektakel med de lite större barnen, de mindre barnen såg Snipp, Snapp, Snut en animerad film.

Digitala verktyg i pedagogiken och trygg med den nya tekniken

En viktig del i projektet har varit att utveckla verksamheten vid förskolan. Samtliga pedagoger har egen iPad och under ledning av Ylva har de deltagit i en studiecirkel ”Att ta makten över paddan”.

Filmpool Nord arrangerade två studiedagar för pedagogerna, som innehöll teori, föreläsningar och praktiska övningar.

- Vi fick ta del av två intressanta föreläsare, Marie-Louice Zainali pedagogista och ateljerista i Trollhättans kommun och Linda Sternö är universitetslektor i ämnet film och arbetar vid Akademin Valand Göteborgs universitet, berättar Ylva. Sammantaget så kompletterade de båda föreläsarna verkligen varandra.

Marie-Louice Zainali föreläste bland annat om projektet ”Jag vill visa dig”. Hon har arbetat med tvåhundra fyraåringar, som med hjälpmedlen bild och film berättat sina historier. Samtliga barn var inskrivna vid den kommunala förskolan.

Den andra föreläsaren, Linda Sternö, har startat Barnfilmskolan, med många olika aktiviteter med den gemensamma synen på kameran som ett verktyg för lärande och samhällsutveckling.

Arbetet med att producera film fortsätter

Under senhösten ska projektet slutredovisas till Svenska Filminstitutet, men pedagoger och barn ska fortsätta att producera film. Kirsi Halkola, förskollärare på förskolan tycker det har varit ett bra projekt och tycker det är viktigt att arbetet fortsätter efter projektet avslutas i höst.

– Förskolans pedagoger är mycket positiva till att få en riktad utbildning i ITK. Förutom studiecirklar har vi använt oss av studiedagar och haft workshops för pedagogerna på kvälltid, det har gett oss mycket, tycker Kirsi. Jag vill gärna, tillsammans med de övriga pedagogerna, fortsätta driva utvecklingen inom ITK på Snömannens förskola. Det är också kul att barnen numera inte bara konsumerar film utan också själva är producenter.

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer?

Kontakt
Ylva Hedkvist Hansen, projektledare, 070 - 211 61 78