Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hertsö badhus, bostäder och Klubbviken

Kommunstyrelsen behandlade idag 20 ärenden, bland annat flera ansökningar till projektfinansiering, markanvisningar och planuppdrag för att skapa bostäder i kommunen.

Uppdrag för Hertsö badhus

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny eller förändrad detaljplan samt plats för det nya badhuset på Hertsön. Fritids- och stadsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans upprätta tidplan och preliminär budget med driftkostnader. Investeringen för badhuset ska beslutas inom kommunens strategisk plan och budget för 2019-2021.

Badhuset ska rymma en huvudbassäng på 25 x 12,5 meter, barnpool och café som motsvarar behoven för de närmaste 20-25 åren. Det gamla badhuset byggdes 1975 och revs efter stängningen 2016.

Markanvisningar och detaljplan för bostäder

Lindbäcks Boende får markanvisning för kvarteret Bågsågen i Notviken (tidigare kallad Martin Ljungs knabbe) för att bygga åtta trähus med ca 60 bostäder som ska upplåtas som bostadsrätter. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det ca 10 000 kvadratmeter stora området.

Markanvisning för Ejdergränd 18 på Hertsön går till Benita AB. Bolaget avser att bygga ett nytt kvarter runt den gamla Norrbottensgården som bevaras och byggs ut med två till tre lägenheter. Fyra nya hus med tre lägenheter vardera ska byggas och upplåtas främst som bostadsrätter men möjligen även som hyresrätter. En ny detaljplan upprättas.

Markanvisning för en del av Hällbacken övergår från Peab till HSB som ansvarar för att bilda bostadsrättsförening och sälja bostäderna.

För kvarteret Trasten i centrum (ÅF-huset) ska en ny detaljplan upprättas som möjliggör för nya bostäder och kontor. Hushållningssällskapet föreslår att bygga ca 20 bostäder och ytterligare kontor i befintligt höghuset till 16 våningar samt en ny byggnad. Detaljplanen ska undersöka hur utbyggnaden påverkar kulturhistoriska värden, omgivningen och stadsbilden. Arbetet med detaljplanen sker parallellt och i linje med utvecklingsplanen för Luleå centrum.

Ny detaljplan för Klubbviken

Innan försäljningen av Klubbvikens havsbad ska en ny detaljplan upprättas. Den ska avväga de olika intressena som rör naturskydd, att utveckla turismverksamhet samt garantera allmänhetens tillgång till bad och rekreation. I anslutning till Klubbvikens havsbad planeras ett nytt naturreservat.

Bland övriga ärenden:

  • En miljon kronor till Visit Luleå for fortsatt arbete i olika projekt
  • 525 000 kronor till Samverkansmiljö vård och omsorg i hemmet
  • 407 000 kronor till projektet Go Millennials 2018-2020
  • 225 000 kronor till Norrbottens mässa Ung företagsamhet