Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Inför Almedalen 2017 där Luleå kommun och Luleå Hamn lyfte bland annat projektet Malmporten. Fr v: hamnchef Henrik Vuorinen, samhällsstrateg Emma Aludden, stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson och kommunalråd Niklas Nordström.

Inför Almedalen 2017 där Luleå kommun och Luleå Hamn lyfte bland annat projektet Malmporten. Fr v: hamnchef Henrik Vuorinen, samhällsstrateg Emma Aludden, stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson och kommunalråd Niklas Nordström.

Påverkan ger resultat

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om strategiska utvecklingsinsatser som gjordes under året för att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå.

För det arbete var 2,5 miljoner kronor budgeterat, varav drygt två miljoner kronor har används hittills. Luleå kommun arrangerade och deltog i en rad seminarier, mässor och samtal för att lyfta olika frågor inom näringsliv, samhällsbyggnad, integration och infrastruktur som utvecklar Luleå. Största posten var deltagandet i Almedalen med 635 000 kronor där kommunen och hamnen träffade nyckelpersoner inom politik, näringsliv och forskning.

Utvecklingsinsatserna har bland annat lett till att:

  • Polarforskningsekretariatet flyttas till Luleå
  • farleden till Luleå hamn muddras och hamnen byggs ut
  • Norrbotniabanan sätts igång
  • stambanan och malmbanan förstärks
  • sex familjer flyttar hem till Luleå
  • fem företag är mycket intresserade av att etablera sin verksamhet i Luleå.

Därutöver deltog Luleå kommun i Business Arena Umea & Stockholm som nästa år även planeras arrangeras i Luleå. Business Arena är Nordens främsta mötesplats för den offentliga och privata sektorn.

Kontaktperson:

Niklas Nordström, vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott, 070 497 36 62