Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå gymnasieskola näst störst på UF-företagande

263 elever vid Luleå gymnasieskola har startat, drivit och avvecklat ett företag som en del av sin utbildning. Skolan är därmed Sveriges näst största UF-skola. Dessutom klarar eleverna i hög utsträckning hela utbildningskonceptet. 97 procent får ett UF-intyg.
-Det här är ytterligare ett kvitto på att vi har en gymnasieutbildning av god kvalitet som rustar eleverna inför framtiden”, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Undersökningar[1] visar att elever som driver UF-företag på gymnasiet i högre utsträckning än andra startar företag som vuxna. De har dessutom färre arbetslöshetsdagar och högre årsarbetsinkomst.

- Det känns mycket bra att många av våra program ger eleverna möjlighet att driva UF-företag och att vi har lärare som engagerar sig i entreprenöriellt lärande på det här sättet, kommenterar Lindbäck som gläds över topplaceringen

Förra året var Luleå gymnasieskola fjärde största UF-skolan i landet. Under detta läsår har UF-företag drivits på nio av 17 nationella gymnasieprogram samt gymnasiesärskolan. Ambitionen i Luleå kommuns vision 2050 är dock att alla elever ska ha möjlighet att driva UF-företag, oavsett gymnasieprogram.

Vad gör Luleå gymnasieskola för att nå dit? 
- Vi vet att elever som driver UF-företag under sin skoltid är bättre rustade för arbetslivet och i högre grad vågar ta steget att bli företagare. Därför arbetar skolledare strategiskt med att på olika sätt underlätta och stimulera UF-verksamhet. Vi har också en mycket bra samverkan med föreningen Ung Företagsamhet Norrbotten som hjälper och stöttar våra rektorer, lärare och elever att våga prova, avslutar gymnasiechef Eva Lindbäck.

Om UF-företagande
UF-företagande innebär att elever inom ramen för sin gymnasieutbildning startar, driver och avvecklar ett riktigt företag. Eleverna formulerar en affärsidé och säljer varor eller tjänster till riktiga kunder. För att få ett UF-intyg måste företagarna: registrera sitt företag, ha en rådgivare från näringslivet, skriva en affärsplan, delta i minst två säljtillfällen samt göra en årsredovisning. Bakom konceptet står den ideella föreningen Ung Företagsamhet, som funnits i Sverige sedan 1980 och i Norrbotten sedan läsåret 1992-93.

Hela topplistan – Sveriges största UF-skolor sett till antalet UF-elever

  1. Uddevalla gymnasieskola (274)
  2. Luleå Gymnasieskola (263)
  3. Dragonskolan, Umeå  (249)
  4. Thoren Business School, Stockholm (224)(Medborgarplatsen)
  5. Grillska Gymnasiet, Eskilstuna (206)

Kontakt Luleå gymnasieskola:
Gymnasiechef Eva Lindbäck, 0920-45 30 00, eva.lindback@skol.lulea.se

Mer om Ung Företagsamhet:
www.ungforetagsamhet.selänk till annan webbplats

[1] https://ungforetagsamhet.se/om-oss/var-utbildning-ger-resultatlänk till annan webbplats