Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett steg närmare en ny brandstation

Bygglovsansökan för Luleås nya brandstation fick godkänt av miljö – och byggnadsnämnden som hade möte under gårdagen. Det innebär att det nu är klart att det kommer att byggas en ny station för Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm i planerat område på Lilla Mjölkuddsberget.

I maj startade de förberedande markarbetena i kvarteret Risslan på Lilla Mjölkuddsberget där den nya stationen skall byggas. Under augusti 2018 påbörjas arbetet med att skapa nya trafikanslutningar till det nya arbetsplatsområdet och förberedelser påbörjas för att skapa byggbara markytor. Bygget av den nya brandstationen är planerat att komma igång under våren/sommaren 2019.

Brandstationen kommer att inrymma lokaler för räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm. Brandstationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2020.

Byggstart för tomt till ÅVC

Nu startar även arbetena med den nya tomten för ÅVC på Risslan. Avverkning av området pågår. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer berguttag att ske. Under år 2020 kommer det nya ÅVC börja byggas för att sedan vara inflyttningsklart i slutet av 2021. Tomten för den planerade ÅVC ligger på Risslans/Lilla Mjölkuddsbergets västliga del.

Bild fri att använda i sammanhanget. Ange arkitekt.

Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor för Luleå kommun.

Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor för Luleå kommun.

Niklas Granljung, Arkitekt, a och d arkitektkontor.

Den nya brandstationen är en robust byggnad och en trygg hemvist för verksamheter som skapar trygghet i Luleå. Det är en viktig byggnad med många unika funktioner med speciella krav vilket gör det till ett både komplext och intressant projekt, vilket vi uppskattar på a och d.

Carl-Henrik Sirkka, Enhetschef Region Norrbotten

Vi ser fram emot en inflyttning i nya lokaler som är utformade på ett sätt som är anpassad efter den verksamhet som vi bedriver. Samtliga verksamheter som skall inrymmas i den nya brandstationen har haft ett bra samarbete för att få till så bra lokaler som möjligt i den nya stationen. Vår målbild är nu inflyttningen i nya lokaler, som innebär en förbättrad arbetsmiljö för ambulanssjukvårdens personal.

Patrik Bylin, Räddningschef, Räddningstjänsten Luleå kommun

Vi ser fram emot en fortsatt samlokalisering med region Norrbottens ambulansverksamhet och SOS Alarm. Genom samlokaliseringen får vi samordningsvinster både vad gäller lokaler men även den viktiga vardagssamverkan mellan blåljusaktörerna som alla verkar dygnet runt, året runt.

Räddningstjänsten ser fram emot att flytta in i lokaler som dels är anpassade för vår verksamhet men också ger möjlighet för framtida utveckling.

Thomas Nohre, Tf platschef vid SOS Alarm i Luleå

Vi ser fram emot att få nya och mer ändamålsenliga lokaler i Luleå. Det ger möjlighet till en starkare samverkan med våra blåljuskollegor, liksom att anställa fler operatörer vid SOS Alarm som arbetar dagligen med att skapa ett tryggare Sverige för alla.

För mer information projektet: www.lulea.se/risslanlänk till annan webbplats

Kontakt:

Jenny Widmark, Projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Exploatering

0920 45 30 00 jenny.widmark@lulea.se

Carl-Henrik Sirkka, Enhetschef Region Norrbotten
0920 28 40 00

Patrik Bylin, Räddningschef, Räddningstjänsten Luleå kommun

0920 45 30 00

Thomas Nohre, Tf platschef vid SOS Alarm i Luleå
08 205 307

Niklas Granljung, Arkitekt, a och d arkitektkontor.
070-255 96 82

www.lulea.se/risslanlänk till annan webbplats