Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
fr v. Vinnaren Ingela Nevanperä och förskolechef för den nya förskolan, Eva Eriksson.

fr v. Vinnaren Ingela Nevanperä och förskolechef för den nya förskolan, Eva Eriksson.

Kullens förskola heter den nya förskolan på Hertsön

Vinnaren i namntävlingen för den nya förskolan på Hertsön är utsedd. Barn-och utbildningsnämnden har idag den 21 juni fastställt att namnet på den nya förskolan är Kullens förskola.

Det är förskolorna Norrgården och Hertsölund som flyttar ihop i den nya förskolan som byggts på Hertsön. Under våren har allmänheten fått komma med namnförslag för att ge förskolan ett nytt gemensamt namn. Tävlingsjuryn har tagit fram förslaget som nämnden har fastställt.

Ingela Nevanperä är den som har skickat in det vinnande bidraget. Grattis till priset, ett presentkort på 1 000 kronor på Kulturens Hus.

Förslagsställarens motivering:
För att förskolan ligger samma nerfart som Hertsökullar, samt att den nästan ser ut som en kulle då den är byggd som ett tvåvåningshus.

Juryns motivering:
Kullens förskola knyter an till det geografiska läget med närheten till Hertsökullar, som är en välbesökt plats på Hertsön för lek och friluftsliv. Det är ett uppskattat utflyktsmål för Hertsöbor i alla åldrar under alla årstider. Utemiljön och närmiljön med djur och natur utgör en viktig pedagogisk del i barnens lärmiljö för lek och utforskande. Namnet Kullens förskola harmoniserar även med namnen på de närliggande förskolorna Ängen och Dungen.

Fyra bidrag får hederspris i form av två Skolan i Luleå-mössor var. Grattis även till dem!

Kontakt
Carina Sammeli, ordförande barn- och utbildningsnämnden, 070-619 33 38 (tillgänglig efter kl.12.00)
Eva Eriksson, förskolechef Kullens förskola, 070-5797343
Sonja Lundmark, pedagogisk projektkoordinator, 0920-453487