Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till förändrade avgifter inom socialförvaltningens verksamheter

Socialförvaltningens avgifter har legat lågt under flera år jämfört med liknande kommuner. Dessutom har nivåerna för hemtjänst varit oförändrade sedan maxtaxan infördes. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för avgifter och nivåer men också för att fler tjänster ska ingå i maxtaxan.

Socialförvaltningen lämnar förslag till socialnämnden i november om en höjning av avgifterna inom hemtjänst och särskilt boende samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Dessutom föreslås att avgiftssystemet för hemtjänst förenklas genom att gå från fem till tre nivåer. Om socialnämnden antar riktlinjerna går förslaget vidare till kommunfullmäktige för beslut. Riktlinjerna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Tillgänglighetsrådet kommer att få yttra sig över förslaget.

– Förslaget, som beräknas öka intäkterna med 6,3 miljoner per år, har tagits fram efter analys av jämförbara kommuners avgifter, där Luleå legat lågt under flera år, och att nivåerna för hemtjänst varit oförändrade sedan maxtaxan infördes 2002, säger Ida Johansson, avdelningschef för ekonomi och infrastruktur på Luleå kommun. 

Fler tjänster ingår i maxtaxan

Trygghetslarm, hemsjukvård och medicinsk fotvård föreslås ingå i maxtaxan vilket innebär att fler brukare snabbare når maxtaxan och att den totala höjningen inte blir lika stor för de brukare som använder tjänsterna.

– Vi har uppskattat att ungefär 40 % av hemsjukvårdspatienterna kommer upp i maxtaxa och därför befrias från ytterligare avgifter, säger Lena Kruse, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård.

Förslaget i korthet:

Maxtaxa: 2044 kr (tidigare 1772 kr)

Särskilt boende, omsorgsavgift: 2044 kr (följer maxtaxa)

Hemtjänst

  • 1-5 tim/mån: 800 kr
  • 6-24 tim/mån: 1431 kr
  • > 25 tim/mån: 2044 kr

Trygghetslarm: 259kr/mån (ingår fortsättningsvis i maxtaxan)

Hembesök: 250kr/besök (ingår fortsättningsvis i maxtaxan)

Hemsjukvård: 300kr/mån (ingår fortsättningsvis i maxtaxan)

Medicinsk fotvård 200 kr (ingår fortsättningsvis i maxtaxan, avgiften gäller inte hemsjukvårdspatienter eller patienter på särskilt boende som betalar omsorgsavgift)

Presskontakt:

Ida Johansson, avdelningschef, Ekonomi och infrastruktur, 0920-45 30 00

Lena Kruse, verksamhetschef, Hälso- och sjukvård, 0920-45 30 00