Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu startar Forum Jämställdhet

Idag anländer 900 deltagare till Luleå för att delta i Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet.

Konferensens huvudprogram om 44 punkter handlar om att skapa bättre och mer jämställda organisationer. Konferensen har också ett öppet program med 34 punkter om jämställdhetsarbete i Norrbotten. Det öppna programmet har fri entré och drop in och alla är välkomna.

– Jämställdhet är viktigt som en mänsklig rättighet, båda könen har samma rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet är också en tillväxtfaktor som gör Luleå till en mer attraktiv kommun. Kommunen ska erbjuda jämställd service och ha ett jämställt bemötande mot medborgarna, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör i Luleå.

Mikael Lekfalk är en av talarna i huvudprogrammet. Han deltar i punkten Walk the talk, ledarskap för jämställdhet under onsdagen.

Värdskapet för Forum Jämställdhet delas mellan Luleå kommun och Region Norrbotten.

– Vi har under många år sett att fler kvinnor än män väljer att flytta ifrån länet men att kvinnor vill bo kvar här är en nyckelfråga för ett växande Norrbotten. Vi behöver behålla de kvinnor som växer upp här samtidigt som vi gärna vill att fler flyttar hit, säger Veronika Sundström, regiondirektör för Region Norrbotten.

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby. Konferensen pågår 30-31 januari på Kulturens hus.

Kontaktpersoner:

Eira Andersson, kvalitetsstrateg jämställdhet, Luleå kommun, telefon 0920-455012

Linda Moestam, folkhälsostrateg, sakkunnig jämställdhet, Region Norrbotten, telefon 0920-84 855