BeChange - koldioxidbantning med klimatterapi

Luleå kommun har under 2016-2018 deltagit i projektet BeChange - koldioxidbantning med klimatterapi tillsammans med Studiefrämjandet, hållbarhetsföretaget Earth, Naturvårdsverket och Energikontor Norr. Läs om projektets fantastiska resultat nedan!

BeChange 2017 - pilotprojekt i Luleå

I BeChange - pilotprojekt deltog 21 personer från Luleå för att minska de koldioxidutsläpp deras livsstil ger upphov till. Deltagarna har vägletts till att fokusera på enkla åtgärder inom de tre huvudområdena ”bilen, biffen och bostaden”. BeChange kombinerar mental coachning - ”klimatångestterapi” och ”koldioxidbantning” med direkta åtgärder för att strategiskt minska deltagarnas utsläpp från att de tidigt i projektet fått ”väga in sig” i antal ton koldioxid deras livsstil släpper ut per år.

Både klimatångest och utsläpp visade sig vid utvägningen ha minskat ansenligt! Koldioxidbantarna har minskat sina koldioxidutsläpp med i snitt 42 % och hoppfullheten ökade 30 %. De 21 testpiloterna i BeChange känner inte att de fått offra något i sin livsstil, tvärtom känner de av en positiv utveckling och många mår bättre än tidigare.

Deltagarna har lyckats minska sina utsläpp till den grad att de överträffar både EUs och den svenska Miljömålsberedningens mål för utsläppsminskning om 40 % till år 2030, redan år 2017! Åtgärderna har varit enkla och handlar om saker som deltagarna på egen hand kunnat påverka. Denna omställning klarade de av att göra på bara nio månader! Nu väger de efter dessa månader i snitt 6,5 ton, istället för tidigare 11,5.

Här kan du läsa slutrapporten från BeChanges pilotprojekt!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BeChange 2018 - intensivprogram i Norrbotten

Under 2018 har 23 deltagare från Norrbotten genomgått en sju månader lång resa för att minska sina livsstilsrelaterade koldioxidutsläpp genom sitt deltagande i projektet BeChange – intensivprogram i Norrbotten

Deltagarna minskade sina koldioxidutsläpp med i snitt 3,5 ton per person och deras hoppfullhet om att det går att skapa en hållbar värld ökade med 29 % samtidigt som de som hade klimatångest blev av med den och deras livskvalitet ökade. 

Läs slutrapporten för BeChange 2018 - intensivprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Logo för BeChange

BeChange är en social innovation av klimatrådgivaren Stina Sundqvist, Omställningsverket, och mentala coachen Ann Murugan, som tillsammans också är ägare till metoden. Det unika med metoden är att den använder sig av både inre och yttre verktyg för att hjälpa individen att skapa ett klimatsmart liv samtidigt som vi har roligt och mår bättre. 

BeChange Norrbotten var en satsning av Studiefrämjandet Norrbotten (projektägare), Luleå kommun, Region Norrbotten och Naturvårdsverket/Klimatklivet och samarbetade även med Luleå Tekniska Universitet.

För mer information

www.bechange.selänk till annan webbplats
E-post info@bechange.se

Kontakt inom Luleå kommun:
Linnea Classon, energi- och klimatrådgivare
Tel 0920-45 40 47, energiradgivning@lulea.se

Ann Murugan och Stina Sundqvist, BeChange

Ann Murugan och Stina Sundqvist, BeChange