Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis är en samanslutning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå Kommun och Norbottens läns landsting. Arbetet leds av en styrelse med representanter från parterna. Pyramis uppdrag är att genom de gemensamma insatserna underlätta för arbetslösa personer i Luleå att återgå till eller närma sig arbete/studier. Personerna har behov av insatser från minst två av parterna.

Vill du veta mer om samordningsförbund kan du ta del av broschyren "Samordningsförbund - tillsammans gör vi skillnad"öppnas i nytt fönster

För mer information om Samordningförbundet Pyramis kan du kontakta

Åsa Snårbacka
E-post: asa.snarbacka@amf.lulea.se