Tillväxtprogram

I programmet Ledande nordlig region beskrivs kommunens inriktning för näringslivsutveckling, en god kompetensförsörjning och ett mångkulturellt samhälle. Programmet beskriver även hur Luleå kommun ska arbeta för att ta tillvara och stimulera människors entreprenörskap.

Läs programmet »