Strategisk plan 2023-2026

Arbetet med att ta fram en strategisk plan för mandatperioden har nu startat. I mars kommer kommunfullmäktige att ta beslutet.

Underlag

Underlagen tas fram av tjänstepersoner under september och oktober. De blir tillgängliga under november månad. Underlagen kan användas av de politiska partierna för att förbereda sina förslag till beslutet.

Underlag att ladda ner (PDF):

Medborgardialog 2022 Pdf, 1.2 MB.

Övergripande mål till 2040 Pdf, 1.2 MB.

Inventering av styrande dokument Pdf, 1.2 MB.

Planeringsstrategi, nov 2022 Pdf, 2.4 MB.

Förslag

Underlagen bearbetas till ett förslag av tjänstepersoner. De förtroendevalda tar del av förslaget inför beslutet.

Strategisk plan

Den strategiska planen behandlas i kommunstyrelse innan beslutet i kommunfullmäktige. Beslutet tas i början av mandatperioden.

Uppföljning

Uppföljning av den strategiska planen gör tjänstepersoner varje år till årsredovisningen. Under valårets höst gör tjänstepersoner en utvärdering som blir ett av underlagen till ny strategisk plan.

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023