Geoarkiv

I kommunens geoarkiv finns uppgifter om jorden och bergets geotekniska egenskaper. Denna information kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av bygg- och anläggningsarbeten.

Semesterstängt

Geoarkivet kommer att vara stängt för semester 1/7 – 9/8.
Vill ni ha era beställningar innan dess måste dessa vara Geoarkivet tillhanda senast 26/6.

Beställ från geoarkivetlänk till annan webbplats

Du kan enkelt beställa geotekniska undersökningar genom att fylla i e-formuläret ovan, klicka på ”knappen” så öppnas ett beställningsformulär. Där fyller du i e-mejladress, namn och beställningsdatum dessutom kan du bifoga en enkel skiss över det område du är intresserad av (det räcker med en från t.ex. Hitta.se, Eniro eller liknande). När du har beställt får du ett ärendenummer, detta nummer kan du sedan hänvisa till om du vill ha mer information eller har andra funderingar.

Inleverans till geoarkivet länk till annan webbplats

Nu kan du enkelt leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet via en e-tjänst. Leveransen ska innehålla geotekniskarapporter, ritningar, autograf-filer samt eventuellt övriga handlingar som rör geotekniska undersökningar. Har du funderingar angående inleverans kontakta Marie-Louise Widenroth.

Informera om genomförda undersökningar till Geoarkivet!

Arkivets fullständighet och kvalitet är beroende av att alla aktörer, såväl privata konsulter som beställare som utför någon form av geotekniska undersökningar i Luleå, delger geoarkivet sina resultat. På så sätt får vi ett ”levande” geoarkiv som ständigt fylls på med fler undersökningar.

Obs! Kommunen kan inte ta ansvar för att de uppgifter som finns
i arkivet är riktiga.


Kontakt

  • Geo-ingenjör Marie-Louise Widenroth, 0920-45 30 00

 

Vad är ett Geoarkiv?

I kommunens geoarkiv finns uppgifter om jorden och bergets geotekniska egenskaper. Denna information kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av bygg- och anläggningsarbeten.

Arkivet innehåller samlad information om de geotekniska undersökningar som är utförda inom Luleå kommuns geografiska område, till exempel olika sonderingar, grundvattenrör och geotekniska- PM.

Arkivet innehåller både analog och digital information men det långsiktiga målet är att samtliga undersökningar ska överföras till digitalt format. Arbete återstår också med att transformera samtliga undersökningspunkter i arkivet (ca 40 000) från det gamla lokala koordinatsystemet RT 38 5gon O och höjdsystemet RH 1900, till de nya SWEREF 99 21 45 och höjdsystem RH 2000.

Geoarkivet ägs av Luleå kommun, men uppgifterna är offentliga handlingar som alla får ta del av. Hjälp med återsökning och framtagning av information är kostnadsfri.

Från arkivet kan man begära ut de undersökningar som är gjorda inom det område som man är intresserad av. Materialet kan levereras i PDF-format men även som DWG-ritningar samt sonderingsfiler. Äldre undersökningar kan levereras i den mån de finns digitaliserade.

Klicka på bilden för att komma till Luleå kommuns interaktiva karta. Där kan du se om det finns geotekniska undersökningar på ditt område.