Ansökan om tillstånd brandfarlig vara

Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Ytterligare information om brandfarliga varor hittar du här.

Handläggning

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer den att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Du har rätt att överklaga beslutet.

Beslut om avgift kommer att skickas i ett separat beslut någon vecka efter att du fått beslut om anmälan.

Registrering: 1 dag
Handläggning: Upp till tio veckor
Beslut: 2-3 dagar

Kontakt vid frågor

Du kan också kontakta oss så kan vi hjälpa dig att bedöma om din verksamhet är anmälningspliktig. Telefon till oss är 0920-45 65 00 eller via e-post Räddningstjänsten.

Till blanketten