Ansökan om tillstånd explosiv vara

Tillstånd ska sökas för hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska varor. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten i Luleå kommun.

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Läs mer om explosiva varor

Handläggning

Då vi fått din anmälan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer den att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig.

Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Du har rätt att överklaga beslutet.

Beslut om avgift kommer att skickas i ett separat beslut någon vecka efter att du fått beslut om anmälan.

Registrering: 1 dag
Handläggning: Upp till tio veckor
Beslut: 2-3 dagar

Kontakt vid frågor

Du kan också kontakta oss så kan vi hjälpa dig att bedöma om din verksamhet är anmälningspliktig. Telefon till oss är 0920-45 65 00 eller via e-post Räddningstjänsten

Till blanketten