Serveringstillstånd slutet sällskap

Om du tänker starta eller redan har en verksamhet där du vill servera alkohol krävs det att du gör en ansökan. Ansökan för slutna sällskap ska komma in i god tid, senast sju dagar innan tillställningen skall äga rum. Detta gäller från när komplett ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften har betalats in.

Tillställningens art skall uppges. Uttryck av allmän karaktär som till exempel sammankomst, fest eller tillställning är inte tillräckligt.

Den som inte har tillstånd att servera alkoholdrycker och som tidigare haft tillstånd till sluten servering skall – om kommunen ej beslutar annat bifoga:

  • personbevis
  • registrerings- eller firmabevis (motsvarande)

Kommunen kan kräva att ytterligare upplysningar skall lämnas.

Läs igenom anvisningar för serveringstillstånd för slutna sällskapöppnas i nytt fönster.

Priser

Ansökan för slutna sällskap: 955 kronor (under 2018)

Handläggning

Då vi fått in din ansökan kommer vi att registrera den hos oss. Om ansökan är komplett kommer den att vidarebefordras till alkoholhandläggaren för beslut.

blankettöppnas i nytt fönster