Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar och lämna in denna redogörelse till kommunen.

Den skriftliga redogörelsen kan ses som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes egna ansvar för brandskyddet och fungerar även som ett hjälpmedel för den kommunala tillsynen över efterlevnaden av de grundläggande kraven i 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor.

Ytterligare information om skriftlig redogörelse hittar du här. Den skriftliga redogörelsen kommer att användas vid tillsyn.

Kontakt vid frågor

Du kan också kontakta oss så kan vi hjälpa dig att bedöma om din verksamhet är anmälningspliktig. Telefon till oss är 0920-45 65 00 eller via e-post Räddningstjänsten.

Till blankettöppnas i nytt fönster