Ansökan om specialkost i förskola och skola

Här hittar du information och e-tjänst för ansökan om specialkost i förskola, grundskola, gymnasieskola samt särskola. Vårdnadshavare med barn som behöver specialkost gör en ansökan i e-tjänsten. Myndig elev gör själv sin ansökan.

Från och med höstterminen 2019 ska ansökan om specialkost göras genom e-tjänst. Även de som har haft specialkost tidigare ska göra en ny ansökan i e-tjänsten.

Vem har rätt till specialkost?

Vår målsättning är att leverera säker mat. Enligt skollagen är vi skyldiga att tillhandahålla specialkost vid religiösa, etiska eller medicinska skäl.

  • Medicinska skäl: Du som är överkänslig eller har allergiska besvär mot födoämnen ska tryggt kunna äta maten som serveras. Köket tillagar enligt beviljad ansökan med noggranna säkerhetsrutiner för att garantera att du får rätt mat. I verksamhetens egenkontrollprogram finns rutiner som beskriver hanteringen av specialkoster.
  • Etiska skäl: Till dig som inte äter kött av etiska skäl serveras ett vegetariskt alternativ.
  • Religiösa skäl: Till dig som inte äter fläsk-, blod- eller inälvsmat serveras en vegetariskt maträtt.

Handling/intyg

Vid religiösa, etiska skäl och vid behov av låglaktoskost görs ansökan utan att bifoga handling/intyg.

Om det finns medicinska skäl för specialkost måste det finnas handling från vården. Handling kan fotas och bifogas vid ansökan.

Ansökan

För att ansöka via e-tjänsten krävs e-legitimation. Finns det två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan. Saknas e-legitmation eller gäller det skyddade personuppgifter kontakta kundcenter, telefon: 0920-45 30 00 som hjälper med ansökan.

Till e-tjänsten Ansök om specialkostlänk till annan webbplats

Ansökan kan antingen beviljas eller avslås. Beslutet meddelas till angiven e-postadress.

Handläggningstiden är normalt cirka 2 veckor. Vid samrådsmöten kan handläggningstiden bli längre.

Samråd

Ibland krävs samråd innan ansökan om specialkost kan godkännas eller avslås. Då tar en handläggare kontakt med er.

Meddela när behov inte längre finns

Vid beviljat specialkost är det viktigt att i e-tjänsten meddela om behov av specialkost inte längre är aktuellt eller om ett uppehåll ska göras. Till exempel vid prao, längre tid frånvaro, om barnet börjar att tåla något födoämne eller om allergin växer bort.

Det är vårdnadshavares ansvar att meddela i e-tjänsten om barnet byter förskola/skola så att specialkosten levereras till rätt enhet.

Vad händer om specialkosten inte äts?

Om inte specialkosten äts på två veckor skickas en påminnelse ut till vårdnadshavare. Om maten inte har ätits på ytterligare en vecka upphör specialkosten och ny ansökan ska göras.

Kontakt

Vid frågor

Kontakta kundcenter
Telefon: 0920-45 30 00