Hjälp att rösta

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta genom bud. Budet kan vara:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Man har möjlighet att använda ambulerande röstmottagare från 8 maj.

Anmäl behov av ambulerande röstmottagare
via kommunens kundtjänst 0920-45 30 00 eller val@lulea.se

Läs-tv

För dig med nedsatt syn finns en läs-tv på förtidsröstningen i Kulturens hus.
Den förstorar bland annat valsedlar så att du enklare kan personrösta.